เกี่ยวกับเรา

Collins and Conners

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ


เราพร้อม…รับฟังรูปแบบธุรกิจคุณ
เราพร้อม…บริการงานบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ
เราพร้อม…เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่องานบัญชีในรูปแบบออนไลน์
เราพร้อม…ด้วยคุณภาพและบุคลากร
เราพร้อม…ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จะสนับสนุนการเติบโตไปกับคุณ

เพราะงานบัญชีเป็นเรื่องเป็นจำเป็นและไม่ยากเกินเข้าใจ เราจึงเป็นสำนักงานบัญชีที่ “มุ่งเน้น” คุณภาพ ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ทีมงานของเราพร้อมเข้าใจคุณและตอบโจทย์ธุรกิจคุณได้ตรงเป้าหมายทางธุรกิจ

เพราะงานบัญชีเป็นเรื่องใกล้ตัว คุณสามารถทำงานด้านบัญชี ที่ไหนก็ได้ แบบเรียลไทม์ และสามารถใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสาร ที่เชื่อมต่ออินเตอร์ได้ ทำให้ “งานบัญชีออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น” และสื่อสารกับคุณได้อย่างใกล้ชิดด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงธุรกิจของคุณได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ


เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของดิจิตอลมากยิ่งขึ้น และเรามุ่งมั่นพัฒนาสำนักงานบัญชีบัญชีในรูปแบบ Digital Accounting Firm เพื่อให้บริการงานบัญชีและภาษีในรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยากซับซ้อน ตอบโจทย์ของธุรกิจที่เน้น paper less และธุรกิจแบบโตเร็วอย่าง Start Up