เราให้คุณมั่นใจ … ด้วย
มาตรฐานทางบัญชี ที่รับรองโดย กรมพัฒ (DBD) เพราะเราเป็นสำนักงานตัวแทนจากสรรพากร พร้อม ก้าวสู่ยุคของบัญชีออนไลน์

Collins Conners

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพการทำงานจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ามีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ หรือปรับปรุงมาตรฐานการทำงานโดยละเอียดอย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยาก ของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

บริการที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา

Collins พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น บัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร

บริการจดทะเบียน บริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

กลุ่มลูกค้าของเรา