“บริการที่มีคุณภาพ โดยทีมงานคุณภาพ”

เราพร้อมและให้คุณมั่นใจ...เพราะเรา

เป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Collins and Conners

เราพร้อม…รับฟังรูปแบบธุรกิจคุณ
เราพร้อม…บริการงานบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ
เราพร้อม…เข้าถึงเทคโนโลยี เพื่องานบัญชีในรูปแบบออนไลน์
เราพร้อม…ด้วยคุณภาพและบุคลากร
เราพร้อม…ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จะสนับสนุนการเติบโตไปกับคุณ

บริการของเรา

บริการทางบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการรับทำบัญชีอย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยาก ของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

บริการตรวจสอบบัญชี

ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

บริการที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา

Collins พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น บัญชีอธิบายไม่ได้ว่า ทำไมบริษัทถึงขาดทุน ทำไมบริษัทถึงกำไร

บริการจดทะเบียน บริษัท

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจ และชำระบัญชีนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

กลุ่มลูกค้าของเรา